Förutsättningar för cykelturism

Cyklar vid havet

Sverige har goda förutsättningar för att utveckla cykelturism. Vi har många sjöar, vacker natur och många sevärdheter som vi tar väl hand om. Vi har ett behagligt klimat under sommaren. 

Några svårigheter finns det ju förstås. Annars skulle cykelturismen redan vara en blomstrande verksamhet i Sverige. Självklart är det på det viset, men Sveriges förutsättningar håller på att utvecklas på det här området. När jag ser mig omkring på kartan över södra Sverige så pågår det utvecklingsprojekt i stora delar av Sverige söder om Mälaren. Ett antal projekt pågår även längre norrut, framförallt i Dalarna med mountainbike och i skidorterna med downhill, men de är glesa i jämförelse med södra Sveriges cykelturism.

Norrlands cykelturism

Att skillnaderna är så markanta mellan södra och norra Sverige har flera förklaringar där de två främsta gäller klimatet och att avstånden mellan boenden generellt sett är för långa för de allra flesta cykelturister att cykla från dag till dag. Det kan dock finnas andra möjligheter att utveckla cykelturismen i de norra delarna och som jag skrev ovan så är mountainbike och downhill två former av cykelturism som passar väl eftersom de går att cykla på ett bra sätt utan att behöva förflytta sig över de avstånden på vägar som vi normalt ser i cykelturist-områden på andra platser i Europa.

Stjärnturer med cykel

En möjlighet för städer och regioner att arbeta med cykelturism är att anlägga cykelrundor där gästerna kommer tillbaka till samma hotell efter dagens cykeltur. Med det upplägget är det möjligt att behålla gästerna i staden eller området under flera dagar. Dessa turer brukar på tyska kallas för Sterntouren (Stjärnturer). Detta är framförallt populärt i städer eller i områden med färre utbygda cykelturistleder. För att skapa den här typen av cykelturistleder  behövs en genomgång av intressanta besöksmål och vägar som passar gästern och som även gärna är intressanta för invånarna att använda. Skyltning, kartor och service i form av restauranger, hyrcyklar kanske också tillbakatransporter om inte alla rundor har en tillräckligt intressant väg fram och tillbaka.

Cykelprojekt i södra Sverige

I södra Sverige pågår ett antal stora och väldigt intressanta projekt för att skapa bilfria cykelleder och nyligen inleddes ytterligare ett stort och intressant projekt om en bilfri cykelled runt Vättern. Kattegattsleden som är det största cykelturistleds projektet i Sverige någonsin med en bilfri cykelled melllan Göteborg och Helsingborg längs kusten går snabbt framåt och kommer att invigas under 2014 om jag har förstått det rätt. 

Cykelturismens utmaningar

Men varifrån kommer alla cykelturister? Hur hittar de hit och vem skall ta hand om dem längs alla nya cykelturistleder och hur skall bagagetransporter, cykeluthyrning och kartmaterial organiseras? Hur skall gästerna komma tillbaka till sin startpunkt i de fall det inte handlar om en rundresa? Är hotellen förberedda på de specifika önskemål som resvana cykelturister önskar?Vem skyltar cykellederna och har hand om driften som skötsel och underhåll av vägar och rastplatser? 

Många frågor finns det framöver bortom förstudier och pilotprojekt. Utredningar och konferenser i all ära, men jag undrar var näringslivet befinner sig på den nationella arenan? Näringslivet behööver attraheras i större utsträckning i alla led. Från drift och praktiskt arbete till försäljning och gästflöden.

Sharing is Caring med cykelturism

Jag ser positivt på utvecklingen av cykelturismen och är glad över att få vara en del i utvecklingen och dela med mig av mina erfarenheter  i ämnet. Jag tror på samarbeten och ser att de företag som redan har en fungerande cykelturistisk verksamhet träffas och samarbetar för att utbyta erfarenheter och hjälps åt så att att våra kommande och nuvarande cykelturistleder blir framgångsrika och besöks av fler och fler cykelturister.

Är du själv involverad i eller nyfiken på cykelturism får du gärna kontakta mig så ser vi hur vi kan hjälpa varandra.

/Erik

10 Jan 2013

Comments powered by Disqus

Välkommen

www.svenskcykelturism.se.

Nyhetsbrev

Länkar

This website was built using N.nu - try it yourself for free.(info & kontakt)